Pisma iz zaliva

Ljudi vuci

Šta je ono Demijan pričao o groblju svojih predaka? Grobnica bješe zarasla u korov i šaš, sa nekom ženom je odlazio tamo da ispijaju vino, dok je pokušavao zast...

Tišina ujeda

  Još uvijek mirise lavande u kosu stavljam, još uvijek te sanjam, vratićeš se znam. Kada se vratiš šta ćeš mi reći, onome je odbio imanje samo da bi sa...

Rt nade

Šta sam ja to pokušala predočiti čudaku sa ostrva Moorea? Pobliže objasniti mentalitet Balkana? Jednostavno je, govorila sam, mi smo narod koji previše razmišlj...

Kornjačin oklop

Na rubu tišine, u kasni čas, šapuće plima. „Ne vjeruj“, šušte zvijezde. „Oslušni“, govori mi more. Krotka nisam, ali večeras ćutati znam. Ne sluti suton hladnoć...