Kad se laž predstavi kao istina, a dječak kao muškarac, pogledaj svijet očima djeteta.

Igaraj igru vrteške i snova,udareno koljeno samo rukom obriši i brzo igru zaboravi.

%d bloggers like this: