Ne mogu da te ne tražim, jer u nadi nalaženja iznova te pronalazim.

Tekst: Novaković Olja

%d bloggers like this: