Mau Novak

Spoznavši sebe

Sasvim sama samoćom sazdana slučajnog sanjara, sjetom se skrivam.   Sačekaj sanak sumraka sa sjajem sunašca svemogućih sjajnih sagledaće ...

Potomku

Pod prkosnim pogledom pokušavam prikriti potpunu privrženost, posebnom, potomku planinskih poglavara.   Po pokretima putenog potiljka ...

Paganka

Pitam ponekad pritajenu paganku pravoslavljem potisnutu – patnjom pobjedi prvorođeni pa prenese plamen potomcima?   Prekorim pogledom pre...