Sasvim sama samoćom sazdana

slučajnog sanjara,

sjetom se skrivam.

 

Sačekaj sanak sumraka

sa sjajem sunašca svemogućih sjajnih

sagledaće sasvim sunčev smiraj

sve spletene, svele sjeni susreta.

 

Sam svaki sumrak

srcem sasvim suprotnom sebi samom sakriti

sve svoje sebi sviti

samo sekundu svoje svemoći sunca svog sjetiti.

 

Sama svoje suze

sunovratom saznanja sunovratiću.

 

Snovi shodno snu

sačuvaće sveobuvatnost svoju

snagom srca samilost slomiti.

 

Sanjar sanjaru spev sazda

samo stvarnost stvarno surovo sija

sebi strijele sablje srcu sabiću

snagom sna sanjara savladana.

 

Sad senat smetenosti sudbine slavi…

 

novembar 2001.

Hits: 49