Neke od publikacijama u zbirkama i časopisima 2019.

Novaković Olja

 

Zbirka autora kratkih priča „ Moć reči“ , Beograd

Zbirka autora poezije „ Umetnički horizont“, Beograd

Zbirka autora poezije „PAF“, Podgorica

Časopis „ Ars“, Podgorica

Časopis „ Književne vertikale“ , Beograd

Časopis „ Sizif“ , Beograd

Artzin „ Librarion“, Beograd

Fanzin  „ Zeleni konj“, Beograd

Recenzija romana „ Vera je gola“- Ana Jovanović , Beograd

 

Hits: 15