MARIJA-JOANNA STOJADINOVIĆ KNJIŽEVNI PREVODILAC , O ZBIRCI ” POD PONOROM”

 

 
Tragovi ka sopstvu
 
Pesništvo Olje Novakovićje spontano, filozofsko ali istovremeno i duboko intimno, mistično ali istovremeno i zaglušujuće. Čitanjem njene poezije ima se osećaj da su se strofe i stihovi jednostavno posle buđenja samo prelile na papir.
U svojim stihovima Olja Novaković poput nekih stihova Pasternaka, izliva svoju pobunu protiv malograđanštine i društvenih uslovnosti koristeći metafore i alegorije, iako seu prvi mah čini da je njena poezija pre svega intimna. Ispevanjem svojih nemira pesnikinja se u većim delom svog stvaralaštva izražava aliteracijom kao postupak organizacije pesme. Stilsko sredstvo skoro zaboravljeno, a i te kako prisutnu u staroj germanskoj poeziji. Međutim,kako su skoro sve pesme u zbirci napisane tom stilskom formom možemo da govorimo o takozvanoj lingvističkoj poeziji kao nova forma avangardne poezije.Pesme obiluju originalnim slikama i metaforama, neobičnim ali veoma sugestivnim poređenjima. Treba podvući i estetske vrednosti koji se zasnivaju na određene zvukovne kombinatorike. Sa tog aspekta poeziju Olje Novaković možemo da uvrstimo u avangardnu foničku poeziju koja se približava nekim odlikama savremene eksperimentalne muzike. Ovakav semantičko-grafički koncept nalazimo kod futurista i nadrealista. Najveći kvalitet ovakve poezije je njena jedinstvenost i neponovljivost.
Poznata su pravopisna i književna pravila kada se radi o lepoj književnosti. Međutim, Novakovićeva,možda nesvesno, pretače svoju pobunu protiv ustaljenih pravopisnih i gramatičkih pravila u poeziju poput Crnjanskog.
A šta je lepa književnost iliteratura uopšte ako nema u sebi pobune, neprihvatanja, lepote i uzvišenosti?
Pesme poput Okean, Paganka, Pukotina predrasuda,Nasljednici nemanja svrstala bih među najboljima u crnogorskoj avangardnoj poeziji. U njima izuzetnim pesničkim senzibilitetom ona progovara o svom okruženju, o nemirenju, o multikulturalnosti, o osami.
 
Marija-Joanna Stojadinović
književni prevodilac

Hits: 80