Month: December 2018

Jutro u retrogradnom hodu

Jutros rano prelistavam stare zapise, retrogradni hod u skladu sa planetama i pitam se ko je ova usamljena i očajna žena, izgubljena u vremenu i prostoru, koja ...