Gospodin Zrno

Gospodin Zrno je sjedao na svojoj stolici pun sebe, i obično, dok se dugme na košulji borilo da sačuva nategnutost na grudima ne izgubivši život, lijeno proteza...